SAO

cert_01

Sekcija Njegovateljske Agencije (SAO) je organizacija koja ujedinjuje njegovateljske firme, djeluje u sklopu Udruženja Agencija za Zapošljavanje (SAZ). SAO je osnovana 2 prosinca 2010 god., na osnovu odluke Uprave SAZ. Savjetodavno je tjelo koje pomaže u nadziranju djelatnosti agencija za zapošljavanje koje pružaju njegovateljske usluge starijim i nemoćnim osobama.SAO je osnovana da bi stvorila legalno tržište za usluge njege na području Njemačke.

SAO je osnovana da bi stvorila legalno tržište za usluge njege na području Njemačke. Organizacija ima za cilj učiniti važnim glas poljskih agencija za zapošljavanje u području njege starijih i nemoćnih osoba, na forumu donositelja odluka, medija i interesnih skupina. SAO stalno uspostavlja dijalog s institucijama u Poljskoj i Njemačkoj. Svojim aktivnostima želi promovirati zakonske modele zapošljavanja u branši njege za radnike iz Srednjoistočne Europe, a time predstavlja snažan front u borbi protiv sivog područja i crnog tržišta. Prije svega SAO kaže „ne” trgovini ljudima u branši njege.

Da bi se moglo postati član SAO, neophodno je ispuniti sljedeće preduvjete:

 1. Član Sekcije može postati samo agencija povezana sa Udruženjem agencija za zapošljavanje.
 2. Uvjeti članstva u Sekciji:
  • upućivanje osoblja ili pružanje usluga na temelju ugovora sklopljenih sa zaposlenim osobama prema poljskom zakonodavstvu,
  • registracija zaposlenih u Zavodu za socijalno osiguranje,
  • vođenje pune dokumentacije zaposlenika, koja im je na raspolaganju za pregled na zahtjev,
  • plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje upućenih radnika,
  • garancija zdravstvenog osiguranja na području zemlje obavljanja posla,
  • verifikacija kandidata i sklapanje ugovora u uredima agencije,
  • u trenutku sklapanja ugovora informiranje o prirodi posla obavljanog u inozemstvu, te o životnim uvjetima,
  • garancija telefonskog servisa i postojanog kontakta upućenog radnika s poslodavcom,
  • potvrda o osiguranju od odgovornosti za štetu nastalu iz obavljane djelatnosti,
  • informiranje zainteresiranih za rad u području njege o zakonskoj regulativi vezanoj sa sklapanim ugovorom,
 • informiranje zainteresiranih za rad u području njege o zakonskoj regulativi vezanoj sa sklapanim ugovorom,
 • minimalno 2 godine prisustva na tržištu usluga njege ili 1 godina prisustva i podrška najmanje 1 člana Sekcije,

3. Sekcijom upravlja Predsjednik Sekcije.

4. Sastanci Sekcije održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.

5. Sastanke Sekcije saziva i vodi Predsjednik Sekcije.

6. Naknada za članstvo u Sekciji iznosi 400 PLN mjesečno.

7. Novi članovi dužni su uplatiti ulaznu naknadu u iznosu od 500 PLN.

8. Sekcija zapošljava koordinatora Sekcije.

9. Članovi Sekcije snose troškove vezane uz otvaranje radnog mjesta, te isplatu plaće koordinatora. Iznos nagrađivanja uz obvezne terete raspodjeljuje se izravno proporcjonalno prema broju članova koji pripadaju Sekciji na dan plaćanja nagrađivanja.

10. Neplaćanje članarina u razdoblju od tri mjeseca rezultira pozivom na plaćanje dužnosti u roku od 30 dana. U slučaju neplaćanja nepodmirenih članarina do određenog datuma, član je isključen iz Sekcije.

11. Neplaćanje članarina u roku od 3 mjeseca je moguće samo jednom. Ponavljanje situacije uzrokuje isključenje člana iz Sekcije bez poziva na plaćanje dužnosti, te bez zadržavanja roka od 30 dana za plaćanje nepodmirenih troškova.

12. Nepoštovanje bilo kojeg od uvjeta navedenih u stavku ili volja drugih članova Sekcije može također rezultirati isključivanjem iz Sekcije. Odluka o isključenju člana Sekcije donosi se većinom glasova.

Članovi Sekcije budu obaviješteni u roku od 7 dana prije sastanka o planiranim glasanju o isključenju člana SANa.

13. Vanjski subjekti mogu sudjelovati na sastancima Sekcije jedino ako nisu članovi Sekcije, a traže savjet ili htjeli bi iskoristiti iskustvo članova Sekcije.
Otvoreni sastanci održavaju se jednom u kvartalu. Naknada za sudjelovanje na sastanku iznosi 500 PLN. Članovi Sekcije bit će obaviješteni o sudjelovanju vanjske tvrtke na sastanku najkasnije tjedan dana prije sastanka. U slučaju prigovora bilo kojeg člana Sekcije, sudjelovanje vanjske tvrtke neće biti moguće.

Medipe je ispunila sve navedene uvjete i postala je punopravni član Sekcija Njegovateljskih Agencija.

Cilj organizacije nije samo podrška, reprezentacija članova i izgradnja dobre slike branše, ali i kreiranje pravilnog smjera njezinog razvoja, u skladu sa zahtjevima ekonomije, te pravnim propisima.

 • sao
 • saz
 • iso