Pravilnik za odobravanje premije za preporuku 2018

Pravilnik za odobravanje premije za preporuku 2018

1

Organizator akcije je Medipe DE Društvo s ograničenom odgovornošću komanditno društvo sa sjedištem u: Wrocław (54-432) ul. Strzegomska 236A, upisano u registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Rajonski sud za Wrocław-Fabryczna u Wrocławu, VI. Gospodarski odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS: 0000680412, NIP [porezni broj] 8943106532, REGON [MB] 367423590.

2

Ovim pravilnikom određuju se uvjeti dodjeljivanja provizije za preporuku osoba koje su zainteresirane suradnjom s tvrtkom Medipe DE Društvo s ograničenom odgovornošću komanditno društvo ili s drugim povezanim sa tvrtkom subjektima, u oblasti njege i pomoći kod vođenja kućanstva u 2018 god.

3

Razdoblje u kojem se može prijaviti rekomandirane osobe traje od 01.01.2018 god. do 31.12.2018 god.

4

Sudjelovati u akciji mogu osobe koje su sklopile u 2018 god. Ugovor o povremenim poslovima sa tvrtkom Medipe DE Društvo s ograničenom odgovornošću komanditno društvo ili sa drugim povezanim subiektom i preporučile su kandidata na Njegovatelja/Njegovateljicu u navedenom razdoblju i na način predviđen u uvjetima sklopljenog Ugovora i ovog Pravilnika. Osobe te zvane su daljem tekstu Preporučitelj.

5

Premija za preporuku iznosi 100 EUR bruto.

6

Provizija za preporuku dodijeluje se Preporučitelju kada osoba preporučena ispuni sve dole navedene uvjete:
a) počne vršiti usluge njege u Njemačkoj u suradnji sa Organizatorom najkasnije 31.12.2018 god. i vršit će usluge u vremenu od najmanje 30 dana (dozvoljeno je pauziranje zbog vanjskih čimbenica na koje Njegovatljica/Njegovatelj nije mogao utjecati, npr. smrt Štićenika, završenje vršenja usluga zbog uzroka od strane Organizatora; premija može se dodijeliti jedino ako Njegovateljica/Njegovatelj počne vršiti usluge njege na drugom mjestu u roku od 7 kalendarskih dana),
b) ispuni uvjete i zapise predviđene u Ugovoru koje se tiču datog mjesta na kojim su vršene usluge njege (premija se ne dodijeluje u slučaju kad Njegovateljica/Njegovatelj ne ispunjava uvjete Ugovora, pogotovo u slučaju kada je zaposleniku nametnuta kazna).

7

Premija za preporuku bit će uplaćena na bankovni račun u roku do 14. dana mjeseca za prethodni mjesec u kojim Njegovateljica/Njegovatelj je ispunio gore navede uvjete.

НАЗАД >>
  • sao
  • saz
  • iso