POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆE

Politika privatnosti Medipe

 

INFORMACIJSKE KLAUZULE

Poštovani,

Ispunjavajući obvezu obavješćivanja koja proizlazi iz Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) – u daljem tekstu „GDPR”, u oblasti, koja proizlazi iz obveznih zakonskih propisa, informiramo o detaljima obrade tvojih osobnih podataka.

1. Ako kandidiraš za Njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba, informacijska klauzula koja dotiče obrade tvojih osobnih podataka nalazi se ispod.
INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA KANDIDATKINJU NA NJEGOVATELJICU STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA